Toplumsal Dinamik

Son Yazılar


Son Yorumlar


Yrd. Doç Dr. Aydın YAKA

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka
Yrd. Doç. Dr. Aydın YAKA

1942 yılında Urla’da (İzmir) doğdu. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Ayrıca aynı fakülteden Felsefe Tarihi ve Pedagoji sertifikaları aldı. İki yıl, ortaöğretimde öğretmen olarak çalıştı. 1969’dan 1982 yılına kadar çeşitli Öğretmen Okulları, Yüksek Öğretmen Okulları ve Eğitim Enstitülerinde pedagoji ve sosyoloji öğretmenliği yaptı. 1982’de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atandı. 1992’de aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamladı. 1993 yılında da görev yaptığı bölüme yardımcı doçent olarak atandı. 2009 yılına kadar bu bölümde öğretim üyeliği görevini sürdürdü. 2009’da emekli oldu. Hâlen aynı fakültede, alanı ile ilgili dersler vermeye devam etmektedir. Orta düzeyde Fransızca bilmektedir.

Bugüne kadar, eğitimle ilgili üç kolektif kitaba, yazdığı bölümlerle katkıda bulundu. 2011 yılında “Sosyal Değişme-Türk Modernleşmesi” başlıklı kitabı yayımlandı. 2015 yılında da “Sosyoloji Yazıları” başlıklı yeni bir kitabı daha yayımlanmıştır. Gene Gündoğan Yayınları tarafından basılan bu kitapta önemli sosyolojik kavram ve sorunların analizi yer almaktadır. Gene öğretim üyeliği sırasında, 10 bilimsel kongreye bildirilerle katıldı. Bunların yanında, çeşitli okul ve kurumlarda birçok konferans verdi. Ayrıca, birçoğu hakemli dergiler olmak üzere değişik dergi ve gazetelerde, eğitim ve toplumla ilgili konularda 45 dolayında yayımlanmış makalesi bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen “Sosyal Değişme-Türk Modernleşmesi” başlıklı kitap, sosyal değişme ile ilgili temel kavramları, kuramları, modernleşme olgusunu, İletişim Devrimi’ni, Bilgi Toplumu ve Küreselleşme ile birlikte Türk Modernleşmesini ve bu modernleşmenin temel özelliklerini, sorunlarını da içermektedir. Ayrıca bu kitap, sosyal değişme ile ilgili bir alan araştırmasına, dolayısıyla belli bir zaman aralığındaki (1965-2008) somut değişme olgularına yer vermiştir. Bu çerçevede, Urla’nın (İzmir) Barbaros Köyü‘ne ilişkin kapsamlı bir monografi kitaba eklenmiştir.

Amaç

1950’lerden bu yana, İletişim Devrimi’nin geçerli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu devrimin ve Bilgi Toplumu’nun getirdikleri ve temel nitelikleri artık, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de gözlenmektedir. Nedir bu dikkati çeken temel nitelikler? Bunlar, bilginin, bir ticari mal olarak alınıp satılabilmesi, çok artmış olması, hızla yayılması ve bilgiye çok büyük ölçüde kolayca erişilebilmesidir.

Dolayısıyla, herkes iletişim çağının getirdiği imkânlardan yararlanıyor ve yararlanmalıdır. Bu imkânlardan yararlanılmalıdır ki bilgilenme, bilgi ve düşünce üretimi, etkileşim artsın. Tüm bunlar dünyada, değişimin ve gelişimin artması demektir. Bu süreç, her toplumun ve herkesin yararınadır. Her kim bilginin artmasına ve yayılmasına katkıda bulunuyorsa, o kişi insanlığa hizmet ediyor demektir.

Biz de “Toplumsal Dinamik” adı altında oluşturduğumuz bu İnternet sitesi vasıtasıyla hem söz konusu imkânlardan yararlanmak hem de ürettiğimiz bilgi ve düşünceleri herkese ulaştırmak istedik.