Toplumsal Dinamik

Son Yazılar


Son Yorumlar


Toplumsal Dinamik

Sitemizde Toplumsal Dinamik başlığı altında özellikle toplumsal-sosyolojik konularla ilgili sorunların, düşüncelerin analizine yer vermeye çalışacağız. 2010 yılından bu yana kaleme aldığımız bu makalelerde objektiflikten, bilimsel ciddiyeten ayrılmamaya özen göstereceğiz.


Sözel Kültür – Yazılı Kültür

Kültür kavramı ile ilgili yapılan sınıflandırmalara başlıkta belirtilen şekilde bir sınıflandırma da eklenebilir. Kültürün tüm öğeleri söz veya yazı ile yani bir takım araçlarla ifade edilir. Aynı zamanda kültürü bunlar yaşatır, devam ettirir. Toplumların kültür tarihine bakıldığı zaman görülmektedir ki bazı toplumlarda sözel kültür, [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Türkiye’de Modernleşme ve İlköğretim: Uluslaşma, Demokratikleşme ve Sanayileşmenin Ön Koşulu Olarak İlköğretim

Modernleşme Modernleşme, 18. yüzyıldan itibaren öncelikle Batı toplumlarında başlangıçta düşünsel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik alanlarda ardından da bunlara bağlı olarak sosyal, siyasal ve kültürel yapılarda köklü, kapsamlı değişmelerin genel adıdır. Bu süreç Avrupa’da 17. 18. ve 19. yüzyıllardaki belirli özellikler taşıyan ve daha [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

İnsanı Değiştiren İki Önemli Faktör: Bilgi ve Teknoloji

Bireyin ve toplumun değişmesinde rol oynayan değişik faktörler vardır. Bunların içinde en önemlileri bilgi ve teknolojidir. Birbirine bağlı bu iki faktörün insanı değiştirme mekanizmasına yakından bakalım ve analizini yapmaya çalışalım. Sosyal bilimlerde çok geçerli ve popüler olan sistem yaklaşımına göre insanın kendisi ve zihinsel [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

İnsanı Değiştiren İki Önemli Faktör: Bilgi ve Teknoloji

Bireyin ve toplumun değişmesinde rol oynayan değişik faktörler vardır. Bunların içinde en önemlileri bilgi ve teknolojidir. Birbirine bağlı bu iki faktörün insanı değiştirme mekanizmasına yakından bakalım ve analizini yapmaya çalışalım. Sosyal bilimlerde çok geçerli ve popüler olan sistem yaklaşımına göre insanın kendisi ve zihinsel [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Soğuk Savaş Döneminin Kuşakları ile Yeni Kuşaklar Arasındaki Farklar

Buca Eğitim Fakültesindeki derslerimde (sosyoloji ve eğitimle ilgili dersler) öğrencilere bazen ideolojik ve siyasal tutumlar, etkinlik ve ayrılıklarla ilgili olarak bizim öğrencilik yıllarımızla şimdiki öğrencilerin durumunu karşılaştırma bakımından sorular soruyorum. Örneğin, güncel siyasi tartışma ve çatışmalardan hareketle, “Sizin [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka