Toplumsal Dinamik

Son Yazılar


Son Yorumlar


Toplumsal Dinamik

Sitemizde Toplumsal Dinamik başlığı altında özellikle toplumsal-sosyolojik konularla ilgili sorunların, düşüncelerin analizine yer vermeye çalışacağız. 2010 yılından bu yana kaleme aldığımız bu makalelerde objektiflikten, bilimsel ciddiyeten ayrılmamaya özen göstereceğiz.


Türkiye’de Eğitim ve Kültürel Değişme Üzerine

Bundan birkaç ay önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir özeleştiri biçiminde olmak üzere, “Eğitim ve kültür konularında beklediğimiz başarıları maalesef sağlayamadık, bu alanlarda eksiklerimiz var” demiştir. Bu tespit ve açıklamadan yola çıkarak, siyaset, ekonomi, teknoloji alanları dışında kalan bilim, sanat ve eğitimi de [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Eğitim Fakülteleri ve TEOG Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı eylül ayı ortalarında, TEOG sınavlarının kaldırıldığını kamuoyuna açıkladığı günün akşamı, en popüler olan haber kanallarından üçünün saat dokuzdan sonra haftanın beş gününde düzenledikleri haber-tartışma programlarını değiştirerek, aralıklarla izledim. Programlarda o akşam sadece TEOG sınavlarının kaldırılmış [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Batı’nın Bütün Cilaları Dökülüyor

Batı Uygarlığı Siyasal alanda ve sosyal bilimler literatüründe Batı denilince Amerika’yı da içine alacak biçimde olmak üzere Batı uygarlığı yani Avrupa uygarlığı akla gelir. Bu özü itibariyle bir Hıristiyan uygarlığıdır. Zaten birçok uygarlık tarihçisi de geçmişte görülen uygarlıkları tanımlar ve açıklarken dini referans olarak ele [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

21. Yüzyılda Dünyadaki Değişimin Temel Dinamiği

Dünya Hızla Değişiyor Dünyada yaklaşık son elli yıllık dönem içinde her alanda olmak üzere hızlı bir değişme gözlenmektedir. Neredeyse bütün teoriler, yerleşik geleneksel değerlerin çoğu hızlı bir biçimde önemlerini, sosyal hayattaki mevcut rollerini kaybetmekte, eskimekte ve bu unsurların yenileri oluşmakta, bunlar hemen günlük yaşama [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Kutuplaşma-Kamplaşma-Ötekileştirme

Sosyal Farklılaşma Kavramı Ülkemizde son dönemde gerek günlük konuşmalarda gerekse siyasi tartışmalarda birbiriyle çok yakın olan ve çoğu zaman örtüşen bu üç kavram sıkça kullanılmakta ve tekrarlanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de bu dönemde sosyal ve siyasal gerilimlerin, çatışma ve bölünmelerin arttığına dikkat çekilmektedir. Bu düşünce [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka