Toplumsal Dinamik

Son Yazılar


Son Yorumlar


Makaleler

Türkiye’de Meslek Ahlakı ve Politikanın Cazibesi

Türkiye’de insanların günlük konuşma ve davranışlarına bakıldığı zaman, en dikkat çeken özelliklerden biri olarak, herkesin büyük bir ciddiyetle ve bir tutku derecesinde olmak üzere politika ile ilgilendikleri görülür. Bu durum demokratik sistemin varlığı, işlemesi ve başarısı açısından iyi bir özelliktir, gereklidir ve yararlıdır. [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Birey Odaklı Modernleşme İhtiyacı

Devlet Odaklı Modernleşme Türkiye’nin modernleşme (çağdaşlaşma) macerası neredeyse üç yüz yıla dayanmıştır. Bu süreç çok inişli çıkışlı olmuş, düşe kalka ilerlemiş, bazen başarılar, bazen de başarısızlıklar dikkat çekmiştir. Modernleşme süreci hâlen devam ediyor, tamamlanmış değildir. Aslında her ülkenin modernleşmesi kendi tarihsel [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Türkiye’de Sosyoloji, Aydınlar ve Toplum Mühendisliği

Sosyoloji, hazırlık aşamasındaki çalışmalar hariç tutulursa, adı, konusu ve geliştirilen yöntemleri itibariyle yüz elli yıllık bir sosyal bilimdir. Türkiye’deki düşünce ve bilim dünyası da bu bilimle kuruluşundan kısa süre sonra tanışmıştır. Dolayısıyla Türkiye, benzer ülkelerle kıyaslandığında sosyolojiden erken haberdar olmuştur [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka