Toplumsal Dinamik

Son Yazılar


Son Yorumlar


Yrd. Doç. Dr. Aydın Yaka
Yazar

Yrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Çağdaşlık Ne Demektir?

Çağdaşlık Kavramı Biz bu makalede çağdaşlık kavramını biraz irdelemek, analitik açıdan temel özelliklerini belirlemek ve onu anlaşılır kılmak; ayrıca kavramın kullanımı açısından, Türkiye’de nerelerde yanlışlık yapıldığını araştırıp tartışmak istiyoruz. Sözcük ve kavram olarak “çağdaş” (contemporain) zamandaş, asri, muasır, çağcıl, [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Çatışma Kültüründen Uzlaşma Kültürüne Geçiş

Kültür kavramı değişik kriterlere göre sınıflandırılır ve adlandırılır. Bu sınıflandırmalarda biçimsel özellikler, kültürün nitelikleri, toplumların sosyal yapıları ve bu çerçevede olmak üzere, tarihsel, coğrafi, ekonomik, sosyal, sınıfsal ve siyasal farklılıklar, nitelikler kullanılmaktadır; örneğin dinsel kültür, feodal kültür, burjuva [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka