Toplumsal Dinamik

Son Yazılar


Son Yorumlar


Yrd. Doç. Dr. Aydın Yaka
Yazar

Yrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Popüler Kültür

Popüler Ne Demektir? Sitemizde kültürle ilgili birkaç makale bulunmaktadır. Bu kez gene kültürle doğrudan ilişkili olan ve günümüzde sık kullanılan “popüler kültür” kavramını ele alarak inceleyip irdelemek istiyoruz. Popüler kültür kavramı, 1950’lerde gerçekleşen İletişim-Bilişim Devrimi’nden sonra medyanın çok öne çıkması ile güncel [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Toplumsal-Tarihsel-Kültürel Gerçekliklerde “Model”lik Sorunu

“Her gemi bir başka gemi örnek alınarak yapılır” Kişisel arşivimde bir yerde bu sözün altına Alain, diğer bir yerde de bunun bir Latin sözü olduğunu yazmışım. Hangisi doğru tam bilmiyorum. Ama konumuz bu ifadenin kaynağını tartışmak değil. Gerçekten fiziksel-teknik alanlarda bir iş, etkinlik yapılırken “örnekler”, “modeller” çok [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Küreselleşme

Küreselleşme Nedir? İnsanlık Yakınçağ’da 180 yıl ara ile temelinde bilim ve teknoloji olan iki büyük devrim yaşamıştır: 1770’li yıllarda gerçekleşen Sanayi Devrimi ve 1950’li yıllarda da İletişim-Bilişim Devrimi. Her iki devrim dünyada teknolojik, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel bir dizi kapsamlı, köklü değişmeye yol açmıştır. [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka