Toplumsal Dinamik

Son Yazılar


Son Yorumlar


Yrd. Doç. Dr. Aydın Yaka
Yazar

Yrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Amerika’da Cin Şişeden Çıkmıştır

6 Ocak 2021 günü, ayrıntılara girmeden söyleyelim, Amerika’da artık cin şişeden, başka bir deyimle diş macunu tüpten çıkmıştır. Hem de dış müdahale ile değil, iç müdahale ile ve cini kendi elleri ile çıkarmışlardır. Amerikalılar bu işlemi sürekli başka toplumlarda, ülkelerde yapıyorlardı. Eh, kendi düşen ağlamazmış, bakalım cini tekrar [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Günümüz İnsanının Büyük Yanılgısı: Hazzı Mutluluk Zannetmesidir

Tüketim Ekonomisi İnsanlar günlük yaşam içinde doğaları gereği kendilerine acı ve ıstırap veren olaylardan, varlık ve nesnelerden kaçarak, haz (zevk) veren şeylere yönelirler. Bu, normal ve kaçınılmaz bir süreçtir. İnsanoğlu zorunlu ihtiyaçları ve çeşitli istekleri bağlamında bu amaç doğrultusunda sürekli haz sağlayan yaşantıları [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Çağdaş Teknoloji – Konfor ve Mutluluk

İki yüzyıl ara ile yaşanan bilimsel ve teknolojik devrimler (Sanayi Devrimi, İletişim-Bilişim Devrimi) çağdaş uygarlıkta hem nicelik hem de nitelik bakımından geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde büyük ve önemli gelişmeler sağlamıştır. İnsanoğlu açısından varılan sonuç kısaca her alanda kolaylık, rahatlık yani konfordur. Özellikle üretim ve [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

“Hızlı Gittik Ruhlarımız Geride Kaldı”

Kültürel Boşluk Amerika’da bir beyaz adam Kızılderili kabilelerinden birine konuk olmuş. Bir gün kabile reisi atına binerek uzayıp giden ovaya doğru atı sürmüş. Beyaz adam dâhil kabilenin erkekleri de aynı şekilde onu izlemişler ve at koşturmuşlar. Başta reis olmak üzere, grup atlarını hızlı biçimde sürerek uzunca bir süre yol almışlar. [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Türk Eğitim Sisteminin En Önemli Sorunu Öğretmen Yetiştirmedir

1967’den 2014 yılına kadar yani kesintisiz 47 yıl öğretmen yetiştiren kurumlarda hocalık yaptım. Önce iki yıl ortaöğretimde öğretmen olarak, sonra 11 yıl yükseköğretimde Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okullarında, ardından da 34 yıl Eğitim Fakültelerinde öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak ilk ve ortaöğretime öğretmen [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka