Toplumsal Dinamik

Son Yazılar


Son Yorumlar


Toplumsal Dinamik

Sitemizde Toplumsal Dinamik başlığı altında özellikle toplumsal-sosyolojik konularla ilgili sorunların, düşüncelerin analizine yer vermeye çalışacağız. 2010 yılından bu yana kaleme aldığımız bu makalelerde objektiflikten, bilimsel ciddiyeten ayrılmamaya özen göstereceğiz.


Kasım, 2010 6

“Toplum Mühendisliği” Mümkün Mü?

Toplumsal sorunlar gündeme getirildiğinde Türkiye’de bazı kimselerin hemen “toplum mühendisliği”ne soyundukları dolayısıyla toplumla ilgili konuları bir mühendis edasıyla kesip biçtikleri, ölçüp tarttıkları, hesapladıkları görülmektedir. Bunlar daha sonra da ileriye dönük çok keskin yargılarda, öngörülerde bulunmaktadırlar. Bu kesimlerde [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

İki Yüz Yıllık Yanlışlık Devam Ediyor

Sosyoloji bir sosyal bilim olarak, gelişmekte olan ülkeler ile kıyaslandığında, Türkiye’ye erken girmişti. Özellikle Ziya Gökalp’in çabaları ile Türk aydınları, sosyolojik kavramlarla erken tanışmışlardır. Dolayısıyla ampirik alanda olmasa bile, düşünsel ve yazılı eserler bakımından azımsanamayacak bir birikim de oluşmuştur. Fakat ne [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Sosyal Bütünleşme-Çözülme ve Sosyal Güven Duygusu

Sosyal bütünleşme toplumda bireylerin, farklı sosyal grupların, tabakaların, sınıfların, hatta kurumların ve statülerin fonksiyonel bağlılığı, bu öğeler arasındaki toplumsal ahengi, uyum ve uzlaşmayı ifade eder. Bütünleşme toplumu oluşturan öğelerin birbiriyle ilişkilerini, bağımlılığını içermektedir. Bu kavram toplumda farklı görev ve [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Örtünmenin ve Yasaklamanın Sosyolojisi ve Üniversitelerimiz

Örtünme üzerine bu kadar mürekkep, ülkemiz dışında başka bir toplumda tüketilmiş midir, bilmiyorum. Bu kadar beyinsel enerji harcadığımız başka bir sorun var mı acaba? Bu konuya harcadığımız enerji ve zamanı, hayati konulardan birisi için tüketmiş olsaydık herhâlde şimdiye kadar çoktan çözmüş olurduk. Örneğin, işsizlik sorununu belki de [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka

Türk Modernleşmesi ile İlgili Sosyolojik Bir Değerlendirme

Türkiye’deki modernleşmenin çok değişik boyutları bulunmaktadır. Biz bu makalede daha çok sosyolojik nitelik taşıyan biri üzerinde durmak istiyoruz. Modernleşme, Batı’da geçen yüzyıllarda gerçekleşen, bizim gibi azgelişmiş ülkelerde ise daha sonra yaşanan oldukça kapsamlı, sürekli ve derinliğine bir sosyal değişme sürecidir. Dolayısıyla [...]

Yrd. Doç. Dr. Aydın YakaYrd. Doç. Dr. Aydın Yaka